Jomtien Garden Hotel & Resort | Pattaya, THAILAND

แคชเชียร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปและปิดยอดการขายแต่ละวัน ตรวจสอบความเรียบร้อยของเคาน์เตอร์เก็บเงิน นับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ (ห้องอาหาร,บาร์,สระน้ำ) คุณสมบัติ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เพศหญิง(ไม่จำกัดอายุ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์...

Read More